Прозорец на 6-я етаж

“Прозорец на 6-я етаж” е името на една много отдавна замислена страница – пътеводител в необятното море от теми, свързани с работата ми 🙂

И тъй като “Какво работиш?”, винаги е бил въпрос, чийто директен отговор “Управление на процеси”, рядко е водил до нещо различно от объркани питащи погледи, промених начинът, по който отговарям на този въпрос.

Напоследък обяснявам следното: Представете си, че строите невидима, но осезаема къща. Не можете да започнете от основата, защото не е готова и ще отнеме време, а вие трябва да строите. Затова започвате откъдето можете – например от прозореца на 6-я етаж. Проблемът е, че трябва така да го поставите, че когато построите къщата, той да се окаже на мястото си и ако се налага напасване, то да е приемливо малко.

Част от питащите схващат какво работя, част от тях не разбират съвсем, но са сигурни, че е нещо много сложно, а част от тях са толкова объркани, че дори не успяват да зададат следващ въпрос. 🙂

Истината е, че материята просто е неизчерпаема и заслужава цяла отделна категория. В нея ще се опитам с прости думи и примери от живота (не от работата) да преразкажа знание и опит, трупани повече от 24 години, а по-долу представям темите, подредени в тяхната логична последователност.
Приятно четене 🙂

ПРОЦЕСИТЕ – ОСНОВА НА
ЖИВОТА, ВСЕЛЕНАТА И ВСИЧКО ОСТАНАЛО 😉


УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИ:
БАЗОВИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Процесите са част от живота, животът сам по себе си е процес, човекът е система от свързани процеси.

Управление на бизнес процеси (Business process management) е систематичен, консистентен и последователен подход за организиране на взаимодействието между процесите, така че да постигнат целите на организацията по ефективен и ефикасен начин.

ЕФЕКТИВЕН ИЛИ ЕФИКАСЕН – КАКВА Е РАЗЛИКАТА?

Да познаваш разликата между „ефективност“ и „ефикасност“ е критично за управлението, без значение какво управляваш – процеси, домакинство, кораб или влак 😉

Ефективност и Ефикасност са различни неща.

Когато говорим за ефективност и ефикасност, няма верни, нито грешни отговори.

Идеалният вариант е да бъдеш ефективен и ефикасен едновременно, но постижимо ли е това за организациите?

ПРОЦЕСНА РАМКА

Управлението на процеси включва в себе си всичко, което можете да причините на един процес по време на неговия жизнен цикъл.

За да управляваме процесите, трябва определим кои са те и да ги поставим в подходящ контекст.

Това се постига като се изготви т.нар. „Процесна рамка“, в която са представени процесните области, процесни групи, подгрупи и самите бизнес процеси.

ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОЦЕСИТЕ

Елементите на процесите не се променят във времето.

Без значение дали процесът е стратегически, основен или спомагателен, дали е в съответствие с конкретни изисквания или описва нелегална дейност, без значение дали се изпълнява от потребител или ИТ система / производствена машина, той винаги има едни и същи елементи.

Всеки процес има цел, вход и изход, нуждае се от ресурси и контрол и може да бъде засегнат от реализирана заплаха.

НИВА НА ПРОЦЕСИ

ТИПОВЕ ПРОЦЕСИ

Сигурна съм, че сте чували израза „процеси на високо ниво“, но знаете ли какво означава? Означава, че съдържа малко детайли.

Колкото по-високо е нивото на процесното описание, толкова по-голям обхват от дейностите на организацията представя, но толкова по-малко информация за тях съдържа.

Логиката е съвсем простичка – колкото по-високо летите, толкова по-голяма площ виждате, но толкова по-трудно различавате какво има на нея.

И обратно: ако сте по-ниско, виждате по-малко площ, но повече детайли около себе си. А ако забиете носа си в земята, ще виждате още повече детайли, но няма да има и следа от голямата картина!

Същото е и с процесите 🙂

ТЕХНИКИ И ПОДХОДИ, ОПИСАНИ ПРОСТИЧКО


МЕТОДЪТ “ПЕТТЕ ЗАЩО”

Петте ЗАЩО” е метод за откриване на истинската причина (коренната причина, a.k.a. root cause) за някакво проявление. 

Опитът ми с този метод и търсенето на коренни причини показва, че обикновено причината за проявление на някакъв “проблем” се намира извън зоната на проявлението му.  

Теорията твърди, че пет пъти “Защо” би трябвало да ви изведе до истинската причина. Ако до петия отговор на въпроса „Защо?”, вашият отговор липсва, значи въпросите ви са били зададени грешно. 

ТАЙНИТЕ НА ЗАНАЯТА


ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Информационната система е комбинация от информационни технологии и действията, които потребителите прилагат, за да използват възможностите на технологиите.

Информационните системи се различават по своето предназначение, но при внедряването им, винаги сме изправени пред риска от затруднения с внедряването, които затруднения могат да рефлектират в повишаване на цената на внедряването или удължаване на времето за внедряване.

КАКВО РАБОТЯТ ТЕЗИ ХОРА?

Аз не вярвам в случайността. Вярвам, че за всяко нещо си има причина, макар и тя да не е видима.

Исках да стана одитор – уважаван и ценѐн. Възхищавах се на хората, които ме одитираха, и докато правеха това, те станаха мои модели за подражание и ментори. Исках да имам техните знания, да придобия техните умения. Възхищавах се на присъствието им… Почти…

Авторитетът, който излъчваха тези хора, хем засилваше желанието ми да стана одитор, хем ме възпираше със своята сухота. Страхувах се, че може да се превърна в такъв идеално уравновесен и скучен човек!

Трябваше да намеря начин да напасна себе си към… себе си.

В МЕДИИТЕ


“Дачи, която управлява процесите и пилотира работата и живота без излишен риск”

Това е името на статия в “Капитал”, публикувана на 05.11.2022 г.:
Цялата статия.

Какво е да работиш като консултант „Управление на риска“ в „Телелинк Бизнес Сървисис“?

Инициатива Jobs in BG на Economy.bg
23.10.2018 г.
Цялата статия.

Comments are closed.