Какво е да работиш като консултант „Управление на риска“ в „Телелинк Бизнес Сървисис“?*

За професията и възможностите разказва Даниела Соколова, старши консултант „Управление на риска“ в българската технологична компания

Даниела Соколова е професионалист с дългогодишен опит в сферата на управление на процеси и управление на риска. Завършила е слаботокова инженерна специалност в Техническия университет и „Финанси, счетоводство и право“ в УНСС София.  Първата ѝ работа е свързана с проектиране на слаботокови инсталации – пожароизвестяване, пожарогасене, контрол на достъп. Даниела е човекът, прокарал пътя на пожарогасене с аргон в България, като част от компанията, за която работи по това време. Още тогава започва да се занимава с управление на процеси и през 1999 г. „преживява“ първата си сертификация по ISO 9001:1994, в сила по това време. Харесва ѝ и до днес продължава развитието си в тази сфера – вече над 20 години. „Хубавото на тази професия е, че се подчинява на едни и същи правила, независимо от индустрията“, казва Даниела и добавя, че е работила в различни сектори – телеком, аутсорсинг, търговия… Към екипа на „Телелинк Бизнес Сървисис“ се присъединява в началото на 2018 на позицията старши консултант „Управление на риска“.

Срещнахме се с Даниела, за да ни разкаже повече за работата си. Какви са основните отговорности, как се поддържа квалификацията, какви са възможностите за развитие и кои са най-големите заблуди за професията.

Какви са основните Ви отговорности на тази позиция?
Това е професията, която внася ред. Колкото по-голяма става една организация, в толкова по-голям хаос се намират процесите ѝ в един момент. Защото работата идва, хората се стремят да я свършат и им остава много малко време да помислят за най-ефективния начин и най-късия път за постигане на дадена задача. В един момент организацията осъзнава, че това не може да продължава повече така и вика някой като мен, който да подреди малко къщичката. 

Преди да ви изброя моите отговорности, бих искала да разкажа малко за екипа. Екип „Управление на риска“ в „Телелинк Бизнес Сървисис“ се състои от специалисти в областите управление на процеси, управление на риска, одитиране и ИТ. Екипът е компетентен да прави консултации на клиенти с цел внедряване на добри практики за постигане на съответствие с доброволните ISO стандарти. Най-популярните:  ISO 9001 – за управление на качеството; ISO 27000 за управление на сигурността на информацията, ISO 20000  – за ИТ услуги, както и по отношение на подобряване на бизнес процеси и съществуващи технологии и внедряване на нови технологични решения за постигане на съответствие с Регламента за защита на личните данни, който влезе в сила на 25 май 2018. 

А моите отговорности са свързани с развитие на екипа, планиране на работата на екипа и най-вече с предаване на 20-годишния ми опит към по-младите в професията колеги. 

Как типично протича един работен ден?
Един работен ден за мен не започва сутринта, а още от предната вечер. Аз обичам сутрин, когато си отворя очите, да знам къде ще бъда, какво ще правя, с кой член на екипа ще бъда там. Да съм наясно каква е целта, която трябва да се постигне в този работен ден и как тази цел ще допринесе за изпълнение на проекта, по който работим. Затова планирам още от предната вечер. Проектите, колегите и клиентите, с които работим, са най-различни, така че,  когато работиш с хора, няма начин да има два еднакви дни. 

Какви умения и качества са необходими за тази професия?
Както стана ясно, планирането и управлението на времето са качествата, които са съществени за нашата професия. Друго важно качество е аналитично мислене и логика, тъй като управлението на бизнес процеси изисква от нас да намираме правилна последователност от дейности и от действия, да търсим причинно-следствени връзки, причини за дадено проявление и причини за постигане или непостигане на определен резултат в дейността. Но тези умения не биха се материализирали в добър резултат, ако няма най-важното умение – това да работиш с хора. Цялата тази информация, с която боравим, обикновено се намира в главите на хората. Ние трябва да имаме умението да ги предразположим и те да ни имат доверие, за да споделят с нас не само практики, които ползват в момента, а и проблемите, които имат, и резултатите, които искат да постигнат. За да можем ние, в един структуриран вид след това, да им представим както тяхната работа, така и да дефинираме възможностите за подобрение на техните процеси. 

За тази професия помага да имаш инженерно образование, защото логиката и аналитичното мислене там са много необходими. От друга страна обаче, за да може да разбираш бизнеса и неговите нужди и да виждаш връзката между това как работят процесите, от какво има нужда организацията и защо взима такива решения, помага икономическото образование.

Как поддържате знанията и квалификацията си?
С много четене. И връщайки се назад и давайки си сметка за целия този опит, който имам, на всеки две години ходя на училище. Подобрявам сертификации в нови области, взимам нови сертификации и квалификации. Ходя на курсове за нови добри практики и запознаване с нови стандарти и регламенти. Също така участвам в дискусионни групи за установяване на моментни практики като добри в бъдеще. И съм имала щастието и възможността да видя как нещо, което се дискутира като процес, се превръща в практика и накрая в ISO стандарт.

Какви са възможностите за развитие?
По-скоро бих ги определила като личностни. Не бих казала, че човек трябва да се стреми към вертикално развитие тук. Най-отблагодаряващото се на тази професия е възможността да учиш всеки ден. Защото това не е млада професия, но се развива с темповете на технологията и всеки ден ти се налага да научаваш нещо ново. За мен най-голямото развитие е да можеш да учиш хора и да им предаваш това, което ти знаеш. 

Кои са най-големите заблуди за тази професия?
Аз се сещам за една огромна заблуда. И тя е, че управлението на риска и управлението на процеси, са професия. Това не е професия, това е занаят. Професията се учи в училище, в университета, в дебелите книги. Занаятът се учи на работа, тук, на място, следвайки професионалист с голям опит, от когото можеш да взимаш тънкостите на занаята и да учиш, работейки нещо, което харесваш. 

ЛИНК КЪМ ВИДЕОТО


*Статията е копирана без промяна, ей-така, за да си я имам 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.