Парапланеристки речник

Забавен разговорен речник 

Този речник е забавен, не защото термините в него не са истински, а защото когато ги знаеш е забавно. Когато не ги знаеш, не само че не е забавно, а дори е тъжно, защото не схващаш и грам от това, за което се говори около теб.

Този речник е разговорен, защото съдържа думи и изрази, които парапланеристите използват, когато разговарят помежду си.

И накрая, този речник е речник, защото се опитва да обясни думи и изрази, както от към забавната, така и от към сериозната им страна.

“Придървяне” – кацнал върху дърво, по аналогия от приземяване.

“Окичване” – по-нежната дума за придървяне. Обикновените пилоти се придървят, майсторите /особено красивите/ се окичват по дърветата. 🙂

“Присклоняване” – кацане върху склон. Случва се ‘без да искаш’ – като в детската градина.

“Пригъзяване“ – специална техника за приземяване, при която в момента на достигане на земната повърхност краката се повдигат на височина над седалищните части на пилота, като по този начин се запазват от опасното им взаимодействие с различни релефни форми и се избягва необходимостта от тичане при по-висока земна скорост. Практикува се предимно от пилоти и пасажери от женски пол.

“Еди-кой-си излетя завързан” – за пръв път чух този израз точно преди първия си полет в тандем!!! и искрено се смутих защо това подлежи на коментар и мен отвързана ли смятат да ме оставят да летя?!?!?! За мое щастие, бързо разбрах истинското значение на този израз, а именно, че във вървите и/или управлението на крилото се е оплело нещо – клечка, камък… – което пречи на управлението и го “връзва”…

“Атакуващ ръб” – предният ръб на крилото, който посреща въздушния поток.

“Изходящ ръб” – задния ръб на крилото.

“Хорда на крилото” – отсечката, която съединява атакуващия с изходящия ръб в дадено сечение на крилото.

“Ъгъл на атака” – ъгълът, който сключват хордата на крилото и посоката на въздушния поток.

”Срив” – крилото спира да бъде крило, а повече прилича на скъсано знаме. Получава се при твърде голям ъгъл на атака, при който потокът въздух, обтичащ крилото, се откъсва и то губи подемната си сила. Падаш свободно…

“Сринах се” – Когато направиш срив на крилото, като си намалиш твърде много скоростта (например с двете команди се опиташ да спреш във въздуха…).

”Сривна скорост” – скоростта, при която крилото се срива.

“Сбруя/подвесна система” – “седалката”, която се закача за крилото и в която сяда пилота.

“Прогонвам си сбруята” – това не е начин да се отървеш от старата си сбруя като я изгониш, а напротив – значи, че регулираш новата, така че да ти е възможно най-удобна, докато летиш.

“Спийд система” – служи за “даване на газ до ламарината”, ползва се с глава, управлява се с крака.

“Тримери” – също като спийд системата, ползва се с глава, но се управлява с ръце.

“Предобряне” – в превод на български е нещо от рода на “Много хубаво не е на хубаво”.

“Изнегативяване” – влизане в негативна спирала. Обикновено става поради пререагиране на пилота с управлението при опит да завърти тясна и силна термика или при опити да възстанови крилото от ситуация.

“Добре си!” – реплика, която се казва на пилота при излитане, когато крилото е добре напълнено. Повтаря се бързо, силно и ясно «Добре си, добре си, добре си», докато започне да звучи във вариант «добре ЛИ си? Добре ли си? Добре ли си?»

“Колапс на крилото” – крилото ти припада, защото не му достига въздух. Получава се сгъване на крилото, вследствие на намаляване на налягането в камерите му.

“Изядох колапс” и разни други неща, дето по принцип не са за ядене… – това означава да преживееш колапс на крилото си.

“Фронталка” или “Изядох фронталка” – Получих фронтален колапс. Колапс на атакуващият ръб на крилото.

“Челен тък” /същ./- от българското челен и английското tuck (сгъвам). Синоним на фронтален колапс. От парапланеристкия фолклор е известно, че крилото следва да се сгъва чак след като кацнеш и не е желателно преди това.

“Тъквам” /гл./ – получавам тък. Използва се предимно в трето лице ед.ч. Пример: Крилото ми тъкна … или пък не тъкна, което май е по-добре.

“Подкова” – деформиране на крилото, при което се дърпат вътрешните “А” върви и се деформира централната част на атакуващия ръб. Краищата на крилото се завъртат напред и крилото добива формата на подкова. За да се завъртят краищата на крилото назад, се издърпват вътрешните “D” върви.

“Планирам” – това определено не означава, че си правиш планове. Означава, че летиш свободно и спокойно, без да пипаш много-много управлението. Планирането е естествения ход на крилото в спокоен полет. Посоката е напред и много леко и плавно надолу…

“Реене” – Да се порееш… летене без усилия и напрежение… хем си летиш, хем не отлиташ… За да се случи е необходим склон и челен (насрещен) вятър. Откраднато от по-големичките птици…

“Пробивам” – успявам да преодолея насрещния вятър и /все пак/ да летя напред. Ако не успееш да пробиеш, в най-добрия случай следва реене, а в по-лошите следва я присклоняване, я придървяне…

“Pitch control” (”Пич контрол”) – прилича на описанието на “готин мъж под контрол”, но за съжаление не е точно това ;-(. Това е упражнение, при което крилото се разклаща напред и назад до достигане на максимални и минимални ъгли на атака, след което с еднократно спиране се стабилизира.

“Roll control” – упражнение, при което крилото се разклаща встрани и след това се стабилизира единствено с тяло.

“Да се измахаш в терена” – случва се обикновено веднага след излитане и означава да се върнеш рязко, за да ритнеш планината, защото не те е изкефила при излитането. Особено често се случва при прашен дявол или ротор на старта.

”Да замяташ по баира” – нещо като да мяташ серкме в гьола. Серкме се мята с цел да се загребе наведнъж и по много от рибата. С парапланера (хвърчилото-хаха) се замята за да се загребе повече въздух (вятър). Истината е, че при силни и поривисти условия вдигането на крилото и излитането не винаги са лесни и повече приличат на борба с голямо хвърчило или на “замятане” с него насам натам, като че ще ловиш дракон кацнал на баира.

“Замятане” – неуспешни опити за напълване на крилото при излитане.

”Стържене по ръба” – това не е мечешко чесане по гърба след дълъг полет и невъзможност да се почешете с ръкавиците през сбруята , а ниско летене над някои планински ръб, ползвайки естествената “поддръжка” с надеждата че някой тригер, като по-висока скала или дървета ще “пусне” някоя термика и ще успеете да се “извадите” от ситуацията “удавяне / утаяване в дерето”.

“Прашен дявол” – това, което остава да се вижда и след тазманийски такъв – вихрушка / микро-микро-микро-торнадце.

“Термика” – топъл въздух, който се издига от земята в посока нагоре. След като земята се нагрее достатъчно от слънцето, топлият въздух се откъсва като балон и тръгва нагоре. Като се откъснат достатъчно много и достатъчно големи балони, те се обединяват в обща термика.
Термиката си има посока на въртене и пилотът трябва да се съобрази с това, ако не иска термиката да го изхвърли бързо навън… Широко разпространено мнение е, че в четни дати термиките се въртят на ляво, а в нечетни – на дясно…

“Да се навинтиш” – Да въртиш термика или до припадък, или до базата, зависи кое си по-близо.

“Тоя се навъртя/нави” – когато някой е отишъл в “космоса”.

“Да се намамиш” – да центроваш термиката, да го нагласиш, да го настроиш, да го уцелиш.

“Поддръжка” – не морална, а топлинна – наличие на термика/възходящ стълб топъл въздух, който те “държи” на височина.

“Прегряло” – когато на въздуха му е писнало от тая жега вече . Въздухът се нагрява и във височина, липсва температурен градиент и тогава термиките почти липсват, а ако ги има са супер мазни и обикновенно слаби.

“Удавих се” – нямаше термики /или аз поне не ги намерих!/, не можах да набера височина и планирах кротко, докато кацна.

“Удавник” – удавил се пилот.

“Тоя хвърли котвата” – зловещ синоним на израза “удави се”.

”Тоя бере шипки” – удавил се (или поне е на път).

“Извадих се” – обратното на удавих се – имаше термики, намерих ги, набрах височина и стигнах до еди-колко-си метра – с други думи “извадих се на еди-колко-си метра”.
Интересно е, че няма дума “извадник” по аналогия с “удавник”.
Когато се давиш, обикновено е, защото не си се извадил. Изваждането е нагоре, давенето е надолу, а въртенето в термика – настрани, според датата.

“Тоя захапа термиката” – влезнал е в термика, върти вътре и не излиза оттам, с цел да се навърти яко и да се извади до базата или пък с цел да припадне пасажера, кой знае…

“Спльоскалник” – градация на удавник. Например «Тоя така яко се удави, че чак се спльоска в земята. Спльоскване е по-тежка (позорна) степен на удавяне.

“Спльосках се” – удавих се по особено позорен начин!

“Релса” – спльоскалник, който се дави.

“Утаяване” – особено тежка форма на спльоскване. /за позора да не говорим /

“Насукване” (на коланите) – крилото и пилота са се завъртели с различна ъглова скорост, при което колани (и върви) се усукват. Управлението се спльосква и т.н. За повече информация и демонстрации: Фози ).

“Космос” – ‘тоя отиде в космоса’ = набрал е голяма височина.

“Оцветяване” – визуализиране на потока.
При подходящи условия може да се наблюдава визуализиране на въздушния поток под формата на разтеглени нишки и/или пелени от кондензирала водна пара, преди формирането на (или под) базата на облака.

“Чело” – насрещен вятър, подходящ за излитане и неподходящ за пикаeне. Или с други думи, ако се двуумиш – пускаш «една вода» на старта и ако се омокриш – летиш, ако не – чакаш и се наливаш с вода, за да пробваш след малко пак. Ако си жена – търсиш мокри мъже…

“Гръб” – обратното на чело- вятър откъм отзад – неподходящ за излитане и подходящ за пиш.
Обобщение: Няма пълно щастие – или опикан, но летящ, или сух и седящ!

„Крив вятър” или “криво е” – хем не е чело, та да си излетиш като бял човек, хем не е гръб, та да се откажеш докато е време, ами е едно такова криво, та да се чудиш какво да правиш.

“Времето е силно” – вятърът е поривист, не задължително много силен, но рязко и често мени посоката си. Земята е нагрята и има предпоставки за термики. Обикновено силното време е друсливо…

“Друсливо време” – има дупки по пътя и парапланера друса в тях . Има термики или само балони с топъл въздух и когато парапланера минава през тях – друса.

“Времето е мазно” (мазни условия) – въздухът е спокоен, ламинарен. Обратното на друсливо.

“Пенсионерско мазно” – разновидност на мазните условия, ама толкова мазно, че чак е на границата на “прегряване”, ако откриеш термика ти иде да въртиш на 8-ца в нея.

“Времето е криминално” (криминални условия) – става за летене, но не се знае какво става и как. Загадъчни смени на вятъра и условията.

“Времето е сложно” – комбинация от силно време и още нещо… Става за летене, ама само за майстори…

“Времето ще изтрещи” – трудно за обяснение… С две думи – чакаме буря…

“Времето е злобно” – от всички горни по-малко, но накуп и без предупреждение.

“База” – не я бъркайте с бейзбола. Не за друго, а защото в парапланеризма не се използват топки и бухалки . Можете да достигнете базата като се “навинтите” до основата на облаците.

“База два бона” – плащаш два бона и те качват на асансьор до базата 😉 – Означава, че облаците започват да се формират на 2000 м. надморска височина.

“Цебясване” – идва от CuN/Cumulus Nimbus /cb/ – буреносен облак. Аналогично на червен байрак по плажовете.

“Преразвиване” – преминаването на облаците от кумулуси в CB-та /по вертикала/. Най-умните са вече кацнали, останалите упражняват уши (виж по-долу), мятане на запасен, спирали.

“Засенчване” /за разлика от преразвиване/ – облаците се преразвиват хоризонтално и засенчват небето и слънцето.

“Засмукване” – действие, упражнявано от платени жрици на любовта и ЦеБета. Във втория случай се препоръчва незабавно излизане от тази зона.

“Долината ще работи” – означава, че се очаква да има термики, не само от планината, но и от долината, вследствие на силно нагрятата земна повърхност. Да се удавиш, когато долината работи добре, е позорно, но не и неприятно…

“Чук” или “Шут” – тясна и силна термика /или балон/, която те удря като чук като минеш през нея…

“Шамар (ошамари ме)” – Колапс (няма нищо общо с шут, въпреки че шут може да предхожда/следва шамар).

НО:
“Крилото му е чук”
– не че на някой си парапланерът е някакъв странен модел, а просто крилото лети много стабилно.

“Парашутира” или “Еди-кой-си се изпарашути” – крилото се държи като парашут – не лети напред, дори не планира, а пропада неуправляемо, сравнително плавно, право надолу като парашут, обикновено против волята на пилота.

“Артистичност” – специален вид кацане: я на задник, я с носа напред /някои от нас я владеят до съвършенство във варианта “кацане на задник” / и по-скучното значение: кацане като по учебник.

„Фалстарт” – това не е да се *фалиш на старта, защото като те завлече крилото по баира е за всичко друго, но не и за хвалба.

“Разцъкване” или „разцъквам си крилото” – летиш, гледаш нагоре и си викаш “тц, тц, тц…” Разцъкването е форма на опознаване между пилота и крилото. Пилотът дава команди, крилото ги изпълнява, … ако иска и така, докато се разберат кой командва.

“Крилото се Дръвчи” – демек се е напълнило

“Варка се”– изпреварва

“Шус” или “сватбарски” полет – прав тигел от старта до кацалката. 🙂

“Кой ще те лети?” – въпрос, който цели да изкопчи името на тандемния пилот, с когото ще летиш.

“Кой ще те излети?” – да не се бърка с “Кой ще те лети?” – това значи, че някой ще ти дава напътствия, за да излетиш. “Ще излетим ли еди-кой-си?” значи “Ще му помогнем ли да хвръкне?”.

“Пуснах колесника” – Приготвих се за приземяване. Измъкваш се от сбруята и спускаш краката надолу.

“Бангия” – нещо като старо бойно крило, още”куцо крило”. “Бангия” е от цигански. “Банго” на цигански значи куц.

“Чукачки” /още “дзингии” и “спъвачки”/ – управлението на крилото.

“Предървил” – прекалил с управлението. Моля, да не се бърка с “придървил” и моля, да се внимава с предлозите, че не остана голям избор…

“Спънато крило” – Бавно, тромаво крило.

“Наточено крило” – Бързо спортно крило, или още “Резачка”

“Дюшек” – Определение за учебно крило. Бавно и дебело, а в някои случаи старо.

“Чаршаф” – Парапланер. Да вадим (да опъваме) чаршафите – Демек: да се приготвим за излитане.

Мрежа за комари – толкова сдухано крило, че може да се използва при борбата с комарите в домашни условия. Сдуханото крило може да се използва и за Балдахин.

Сухи сламки – кевларени върви без обвивка, използвани при парапланери със сертификация Competition или n.q. Този тип върви изключително много развеселяват пилота, когато попаднат в/у акациеви клони или шипкови храсти!

“Затворих маршута” или само “затворих”. – Най-важният термин в състезанията!!! Това означава, че си прелетял целият определен маршут.

Фигури – правят се като пречиш на крилото да си лети

“Ръчкане” – правене на фигури

“Ръчка(не) до задника” – нищо еротично = енергично влизане във фигура

“Уши” – биват малки и големи – сгъване (доброволно) на краищата на крилото. Летиш с по-голямо снижение и слизаш по-бързо. Лесен начин да загубиш височина. Прилага се при бягане от засмукване и припадане на пасажера.

Спирала – спиралата си е спирала – въртиш се в кръг, обикновео оста на въртене е извън системата “пилот-крило”.

SAT – Спирала, чиято ос на въртене е между крилото и пилота и е кръстена на името на създателите си Safety Acrobatic Team.

Wingover – прелитане през крило или над крило. Не съм сигурна как е правилно да се каже, но факт е, че крилото застава между теб и земята… Обожавам уинговърите!!!

Да насвириш крилото – означава да завъртиш толкова плътна спирала, че чак вървите на крилото да започнат да свистят. Зависи от височината, на която се въртиш, но обикновено звука се чува до земята. /Насвирването на крилото може да става не само в спирала, но и в други фигури и ситуации/.

“мамата”- често използвано заклинание от:
– давещ се пилот за предизвикване на термики
– при откачане на крило от трънки и шипки
– в разказ от удавник

“Дзверо сака да рипа” – излязло от устата на тандемен пасажер, усетил желанието на тандемното крило да колабира 🙂

СИНОНИМЕН РЕЧНИК:

Колапс/крилото да направи колапс: да изшатка, да изпляска, хвърчипльос, хвърчипляс, изядох колапс

“Да се удавиш” и “Удавник”, вкл. и степените на позор -”Тоя хвърли котвата”, ”Тоя бере шипки”, “Спльосках се”, “Утаяване”, “Удавник”, “Спльоскалник”.

Забавни, родени от скуката…

5-те основи в парапланеризма:
1. В началото след като се качиш на баира запоооочва parawaiting
2. Като стане за летене има малко paragliding
3. Следва веднага paradiving
4. После идва ред на мнооооооого parawalking
5. Накрая в кръчмата започва същинското paraflying

Седим си на поляната и един от учениците гледа с ужас SAT-овете над главата си, но тъй като беше англичанин, на въпроса от друг ученик “Какво значи SAT?”, роди бисера: SAT = Silly Air Turn.

Седим си на поляната и си чакаме някой да кацне, и си седим и си чакаме, и ни заболява д***-то от чакане и установихме, че се разболяваме от една болест, наречена PWA = Para Waiting Ass.

Корабокрушенците изпращали сигнал SOS, което означава Save Our Souls. Но те са били много. Парапланеристите летят, обикновено, по един и верният сигнал, според Рето, е SMS = Save My Soul.

Непреводима игра на думи, която важи 100% за Сопот: There is no time, there is only weather!