Ниво и тип на процес

Когато говорим за Управление на процеси, описанието на процеса не е първото нещо, което трябва да направим. Всъщност, то е последното 😉 Преди да започнем да мислим за процесното описание, трябва да сме си отговорили, сами или с чужда помощ, на не малко въпроси. Трябва да знаем за какво ще ни служи процесът – ще произвежда продукт, ще го снабдява с ресурси или друго. С други думи: Трябва да сме определили целта на процеса. Колко детайлно трябва да бъде описан процесът? Когато избираме детайлността на описание на процеса, трябва да вземем предвид с какъв детайл са описани други подобни процеси и да сме сигурни, че избраният детайл ще доведе до постигане на целта.   Нивото на детайлност на процесното описание се нарича ниво на процеса….

Continue reading

Ефективен или Ефикасен. Каква е разликата?

Да познаваш разликата между „ефективност“ и „ефикасност“ е критично за управлението, без значение какво управляваш – процеси, домакинство, кораб или влак 😉 Ефективност и Ефикасност са различни неща. Ефективен означава да постига ефект – да постигне целта, за която е предназначен. Ефикасен означава да постигне ефекта на оптимална цена. Цената може да е дефинирана като „най-малък разход на време, пари или усилия“, а “оптимална цена” означава най-ниската цена, която ще даде използваем резултат, защото често се оказва, че действие на най-ниската възможна цена е неефективно. (Рядко ловът на маймуни с трици е успешен 😉 ) Когато говорим за ефективност и ефикасност, няма верни, нито грешни отговори. Дали действието ни е ефективно или ефикасно, дали инструментът, който използваме е ефективен или ефикасен, зависи от начинът, по…

Continue reading

Елементи на процесите

Популярна дефиниция за процес е „Периодично повтаряща се последователност от действия за постигане на определена цел“. Забелязала съм, че хора, за които процесите не са професия, често пъти се объркват от това изречение и уж го разбират, а се затрудняват да отговорят на въпроси от рода на „каква може да е целта“, „колко периодично“, „какви действия“ и други от този род. Допускам, че затруднението идва от това, че възприемаме процесите като нещо променящо се във времето (което не е напълно грешно) и ни е трудно да открием непроменяща се компонента. В процеса, обаче, има нещо, което никога не се променя и това е неговата „костна система“ или с други думи – неговите елементи. Ако мога да направя паралел с човешкото тяло – без значение дали…

Continue reading

Процесна рамка

Управлението на процеси като термин включва в себе си всичко, което можете да причините на един процес по време на неговия жизнен цикъл, като се започне от идентифициране и се мине през създаване, изпълнение, документиране, наблюдение, измерване, промяна, разпространение, съхранение, архивиране и унищожаване. За да можем изобщо да наречем това, което правим „управление“, една от първите задължителни стъпки е процесите да бъдат поставени в подходящ контекст. Това означава, че трябва да определим кои са процесите, които ще управляваме, да сме наясно къде принадлежат и какви са характеристиките, които идват с тази принадлежност. Това се постига като се изготви т.нар. „Процесна рамка“, в която са представени процесните области, процесни групи, подгрупи и самите бизнес процеси. Всяка организация, независимо от своя предмет на дейност, брой персонал, мащаб…

Continue reading

Управление на бизнес процеси: базови определения

За да можем да говорим за управление на бизнес процеси, техники за събиране на информация и за анализ, съответствие и други по-завързани неща, задължително трябва да отделим време за основни термини и определения, свързани с дисциплината „Управление на процеси“. Бизнес процес: Периодично повтаряща се последователност от действия за постигане на определена цел. Често пъти тези действия се извършват от потребители, но също толкова често, тези действия само са предизвикани от потребители и се изпълняват от IT система или производствена машина (или и двете). Без значение дали действията се изпълняват ръчно (от потребители) или са автоматизирани, процесът в основата си се подчинява на едни и същи основополагащи концепции.   Фундаментални концепции, които се отнасят към процесите и които са се доказали като  непоклатими във времето: Чрез…

Continue reading