Бяло сбогуване

Бяла тишина
в бяла прегръдка
бяла надежда
без милост души.

Бели късове
от бяла душа
в бял огън
горят без следа.

Бял спомен
в бяла постеля
замръзнал лежи
и бяло сбогом
на побелели устни боли.

3 Comments

  1. Бяло. И красиво. И тъжно.
    Благодаря. 🙂

  2. И бърка дълбоко в душата – там, откъдето е излязло 🙂

  3. Много истинско.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.