Жабата, която искала да е голяма колкото Вола

Може би се лъжа /ако е така – моля, поправете ме/, но ми се струва, че поговорката “Видяла жабата, че подковават коня, и тя вдигнала крак” е тръгнала от тази басня на Ла Фонтен 🙂

La Grenouille qui veut se faire aussi grosse que le Boeuf
/Jean de la Fontaine/
 
Une Grenouille vit un Boeuf
Qui lui sembla de belle taille.
Elle, qui n’était pas grosse en tout comme un oeuf,
Envieuse, s’étend, et s’enfle, et se travaille,
Pour égaler l’animal en grosseur,
Disant : “Regardez bien, ma soeur ;
Est-ce assez ? dites-moi ; n’y suis-je point encore ?
– Nenni. – M’y voici donc ? – Point du tout. – M’y voilà ?
– Vous n’en approchez point.”. La chétive pécore
S’enfla si bien qu’elle creva.
Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages :
Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs,
Tout petit prince a des ambassadeurs,
Tout marquis veut avoir des pages.

 
Жабата, която искала да е голяма колкото Вола
/превод:
LeeAnn/
 
Жабата видяла Вола, който й се сторил хубавец
а тя горката, била голяма колкото яйце
Завидяла му на големината,
решила и тя самата
да прави и струва,
да се разпъва и надува,
но с Вола на размери
да се премери. 

– Кажете ми сестрици,
вие, жаби кикерици,
какъв е ефекта от това упражнение?

– Не ни се струва да има
и най-малко видимо изменение!

Жабата много се старала,
но сякаш не разбрала,
че като вол няма да стане
и вместо да престане
продължила да се напъва
и тъй силно да се издува,
че дори не разбрала
кога да се пръсне успяла.
 
Запомнете:
Живота е пълен с хора-жаби,
които мислят мухите за слонове,
а себе си – за волове!

One Comment

  1. Pingback: зорините озорени озарения » Шареното

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.