Деца и бонбони

По колко начина можете да разпределите три бонбона на три деца?

33 Comments

 1. За да не се връщаме на парата и огъня – трите бонбона изобщо не се показват на децата:-) Гадно е, но пък децата ще бъдат със здрави зъби.

  Както казва Комитата: като обичаш някого, не значи, че трябва да му позволяваш всичко.

 2. хм, досега преброих 27 начина…

 3. допълнение:

  … при които бонбоните са цели 🙂
  ако почна да ги режа, става лошо :))

 4. Да, приемаме, че не ги режем и раздаваме всички бонбони на децата. Тогава възможностите са: (0,0,3)
  (0,3,0)
  (3,0,0)
  (0,2,1)
  (0,1,2)
  (1,0,2)
  (1,2,0)
  (2,1,0)
  (2,0,1)
  (1,1,1)
  Т.е. точно 10 начина.
  Как ги намерихте 27 варианта, не знам 🙂

 5. тук е моето решение
  който не ще – да не цъка 🙂
  решение

 6. Зависи дали можем да различаваме трите бонбона. ако можем – 27, ако не – 10.

 7. момчета,
  можем да различаваме трите бонбона и това с 27-те варианта до тук е добре, но!
  НО: можем да различаваме и децата, нали?
  Хайде, още работа ви чака 😉

 8. ами да де – различаваме и децата, и бонбоните 🙂

 9. всъщност, има още два начина — първият го каза Стойчо, а вторият е да им ги хвърлиш и глей кво става! 🙂
  значи общо 29 :)))

 10. Хм. Разрязваш всеки бонбон на 3 и даваш от всеки бонбон на всяко дете?

 11. Не, Siff, това не може.
  След малко да не кажеш, че даваме на всяко дете да си ръфне от всяка третинка 😉 😉 😉

 12. Lee, точно от теб не очаквам изцяло математически решима задача. Така де, ако не можеш да допуснеш че едно от децата е бонбон, или че всичките три деца предпочитат червения бонбон, или че трябва децата да са доволни от разпределението, или че всички ние сме деца …
  Така де, извън тези и подобни ситуации, защо ни са вариации, пермутации, комбинации в задача с деца и бонбони? Да не ми е паднала ябълка на главата случайно? 🙂

 13. Не, пиленца, децата са равни и не за нищо на света не бива да се различават.

 14. или с други думи: или скриваш бонбоните и не ги показваш или ги даваш по едно на всяко дете – всичко останало ще предизвика бурна и справедлива реакция

 15. СТЕНА, ама как така не очакваш… Тя си е решима, просто аз не се втурнах да я реша, а я дадох на вас 🙂

  Стойчо, за огъня си признах, но тук няма да стане, защото имам решението.
  Първо Никсо откри 27 варианта, което значи, че наистина не е толкова просто и второ – скоро ще ви покажа и останалите 🙂

 16. Ако различаваме и бонбоните, и децата, а не сме длъжни да дадем всички бонбони, както и ако бонбоните са неделими, вариантите са доста :)))

  Ето частен случай, със не повече от един бонбон на дете:
  (0,0,0)
  (0,0,1)
  (0,0,2)
  (0,0,3)
  (0,1,0)
  (0,1,2)
  (0,1,3)
  (0,2,0)
  (0,2,1)
  (0,2,3)
  (0,3,0)
  (0,3,1)
  (0,3,2)
  (1,0,0)
  (1,0,1)
  (1,0,2)
  (1,0,3)
  (1,2,0)
  (1,2,3)
  (1,3,0)
  (1,3,2)
  (2,0,0)
  (2,0,1)
  (2,0,2)
  (2,0,3)
  (2,1,0)
  (2,1,3)
  (2,3,0)
  (2,3,1)
  (3,0,0)
  (3,0,1)
  (3,0,2)
  (3,0,3)
  (3,1,0)
  (3,1,2)
  (3,2,0)
  (3,2,1)
  Общо 37 варианта

  следва …

 17. Добре, Стеничке, добре… видя ли, че имало още…
  хи-хи.. ще задържа решението още малко 🙂

 18. При горните ограничения , със произволен брой бонбони:
  (0,0,0)
  (0,0,1)
  (0,0,2)
  (0,0,3)
  (0,0,12)
  (0,0,13)
  (0,0,23)
  (0,0,123)
  (0,1,0)
  (0,1,2)
  (0,1,3)
  (0,1,23)
  (0,2,0)
  (0,2,1)
  (0,2,3)
  (0,2,13)
  (0,3,0)
  (0,3,1)
  (0,3,2)
  (0,3,12)
  (0,12,0)
  (0,12,3)
  (0,13,0)
  (0,13,2)
  (0,23,0)
  (0,23,1)
  (0,123,0)
  (1,0,0)
  (1,0,2)
  (1,0,3)
  (1,0,23)
  (1,2,0)
  (1,2,3)
  (1,3,0)
  (1,3,2)
  (1,23,0)
  (2,0,0)
  (2,0,1)
  (2,0,3)
  (2,0,13)
  (2,1,0)
  (2,1,3)
  (2,3,0)
  (2,3,1)
  (2,13,0)
  (3,0,0)
  (3,0,1)
  (3,0,2)
  (3,0,12)
  (3,1,0)
  (3,1,2)
  (3,2,0)
  (3,2,1)
  (3,12,0)
  (12,0,0)
  (12,0,3)
  (12,3,0)
  (13,0,0)
  (13,0,2)
  (13,2,0)
  (23,0,0)
  (23,0,1)
  (23,1,0)
  (123,0,0)
  64 варианта (любимо програмистко число :)))

 19. Ако трябва да раздадем ВСИЧКИ бонбони, без да оставим нищо за нас, вариантите си остават 27…

 20. И последно – аз колко бонбона получавам за решението? 😉

 21. СТЕНАТА, варианти от рода на

  (3,0,2)
  (3,0,3)
  (3,1,0)
  (3,1,2)
  (3,2,0)
  (3,2,1)

  не са ли с повече от три бонбона? Нещо не мога да разбера кое какво символизира… ?

 22. P.S.
  аха, да схванах 🙂

 23. Никсонио: в първия вариант съм имал правописна грешка в кода и са излезли повече, съжалявам. Окончателния вариант е верен.
  Легенда на решението:
  (x,y,z) – разпределение на бонбоните
  X – символ за бонбоните на първото дете, Y на второто, Z – на третото

  всеки символ е един от следните варианти: 0,1,2,3,12,13,23,123

  0 – без бонбони, 1 – само първи бонбон, 2-само втори, …..23 – втори и трети бонбон ….. 123 – и трите бонбона

 24. мдааа, ако действаме подло и византийски и НЕ раздаваме всички бумбони, начините са 64 🙂

 25. Предлагам СТЕНАТА да получи наградата, понеже беше така добър да даде верен отговор, а аз да получа поощрителна награда, затуй че бях така добър да раздам всички бонбони на децата 😀

 26. Приемам СТЕНАТА да получи награда. Какво ще му подариш? А твоята поощрителна награда ще бъде – тухла от СТЕНАТА 🙂

 27. Голямата награда за СТЕНАТА ще бъде едно тиксо от Никсо!
  🙂

 28. Всъщност, Никсо, ти избърза с наградите, защото СТЕНАТА приема, че е възможно да запази бонбони в себе си, а то не може. Така че – истински награди ще има когато съобщи броя на вариантите, при които е раздал всички бонбони на децата 🙂

 29. И тъй като на мен главата достатъчно ми се обърка с деца и бинбони, публикувам решението, решено и прието в СМГ.

  Така поствена задачата може да съдържа няколко неопределености.

  1) Бонбоните са еднакви (неразличими) и децата са различими

  д1 д2 д3
  1 1 1 (1 вариант) социално справедливо разпределение

  д1 д2 д3
  3 0 0
  0 3 0 (3 варианта)
  0 0 3

  д1 д2 д3
  2 1 0
  2 0 1
  1 2 0 (6 варианта)
  1 0 2
  0 1 2
  0 2 1

  2) Бонбоните са различими и децата различими. Нека бонбоните са червен (ч), зелен (з) и бял (б)

  д1 д2 д3
  ч з б
  ч б з
  з б ч (6 варианта)
  з ч б
  б з ч
  б ч з

  д1 д2 д3
  чзб 0 0
  0 чзб 0 (3 варианта)
  0 0 чзб

  д1 д2 д3
  чз б 0
  чз 0 б
  чб з 0 – общо 6, но умножаваме по 3, защото чз могат да се паднат на д1,
  чб 0 з на д2, на д3 (на всяко едно от трите деца). Следователно
  бз ч 0 (18 варианта)
  бз 0 ч

  3) Различими бонбони, неразличими деца. Макар че такова разпределение е неестествено, неговото осмисляне е важно, защото в някои експерименти можем да считаме неразличимите деца за кутии.

  д1 д2 д3
  ч з б
  чз б 0
  чб з 0 (5 варианта)
  бз ч 0
  чзб 0 0

  4) Неразличими бонбони на неразличими деца

  д1 д2 д3
  1 1 1
  3 0 0 (3 варианта)
  2 1 0

  Така вариантите за разпределение на 3 бонбона на 3 деца стават общо:
  1+3+6+6+3+18+5+3= 45

  Увериха ме, че нямало повторения, тъй като “това са различни случаи, МА-МО!”

 30. Да-да, тия “неразличимите” варианти ги разправяй на старите ми шушони! Който не може да различи три бонбона и три деца, да ходи на очен лекар! :оР

  В такъв случай аз пък да добавя, че ако разгледаме варианта, при който разпределянето на бонбоните става във вакуум и при движение със скоростта на светлината, то начините клонят към -1/17.
  😀

 31. @nixonixo, а какво става, ако децата са във вакум? Решението е едно – не раздаваш нищо. А ако се запази и условието за задължително раздаване на бомбоните – няма решение ;).

  Поздрави Ему

 32. Ехх, забравих да постна вчера варианта със задължително раздаване на всички бонбони и губя наградата!
  Длъжен съм да спомена риска (част от) децата да навършат пълнолетие преди да сме решили изцяло задачата с разпределението. Това внася нотка динамика в иначе статичното задание …

 33. Ехх, ако е само за наградата – дай решението и ще има награда 😉 Принцесешка 🙂 някаква такава 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.