murphy’s 12


Трети закон на Финегъл:
При всеки сбор от данни, най-очевидно вярната цифра, която въобще не се нуждае от проверка, се оказва грешната.

Следствия:
1. Никой, към когото се обърнете за помощ, няма да я види;
2. Всеки, който надзърне, без да му е искан съвет, веднага ще я забележи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.