KK “Труд” отвръща на удара

Както можеше лесно да се предположи, сагата ще си има продължение. Доста изненадан останах, когато прочетох отговора на КК “Труд”, изпратен на Григор. Тези хора за толкова глупави ли ни имат или си мислят, че сме читатели на техните вестници?! Както и да е, преди малко им изпратих още едно писмо по повод акцията им срещу www.bezmonitor.com. На първото не получих отговор, предполагам, че и на това няма да получа, но това не е толкова важно. По-важното е те да получават такива писма. И както казва Мечо Пух — “колкото повече, толкова повече”

До КК “Труд”

Дами и господа,

с още по-голяма изненада прочетох вашето отворено писмо, което сте изпратили на Григор Гачев и виждам, че освен всичко друго, коментирано в писмата до вас, сте си позволили да изопачите и манипулирате случващото се около сайта bezmonitor.com. Никъде в писмата до вас или коментарите за случващото не е ставало дума за защита на “пиратството”. Никой от взелите отношение по темата, не е защитавал такава теза. Къде видяхте подобно нещо? Или така ви е по-удобно — да се правите на жертва на лошите “пирати”, които не позволяват на честните бизнесмени да трупат пари на гърба на слепите хора в България? Къде видяхте лични нападки срещу работещите в КК “Труд”? Единственото, което е коментирано и обсъждано е неетичната спрямо слепите хора в България фирмена политика на КК “Труд”.

След като сте си направили труда така изобилно и манипулативно да цитирате Закона за авторското право и сродните му права, ще си позволя да ви цитирам и аз член 24 от глава V, точки 9 и 10, текста на които вие предвидливо сте пропуснали да посочите в цитираният от вас откъс от закона, както и сте забравили да цитирате пълният текст на точка 10:

Чл. 24. (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Без съгласието на носителя на авторското право и без заплащане на възнаграждение е допустимо:

9. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.) възпроизвеждането на вече публикувани произведения от общодостъпни библиотеки, учебни или други образователни заведения, музеи и архивни учреждения, с учебна цел или с цел съхраняване на произведението, ако това не служи за търговски цели;

10. възпроизвеждането на вече разгласени произведения посредством Брайлов шрифт или друг аналогичен метод, ако това не се извършва с цел печалба;

Мога съвсем аргументирано да покажа, че това, което е направил (и което прави) Виктор Любенов е възпроизвеждане на вече разгласено произведение по аналогичен на Брайловия шрифт метод, като от това действие не се извлича печалба. И както се вижда от посочения от мен (и удобно пропуснат от вас) цитат от вече споменатия закон, Виктор Любенов даже не е в нарушение на вашите авторски права.

Във връзка с всичко това, бих се радвал, ако получа отговор на следния въпрос — дали поставянето на връзки на bezmonitor.com към znam.bg не е някаква форма на реклама? И като такава, дали смятате, че Виктор Любенов е длъжен да ви прави реклама на платения сайт? И като споменахме за заплащане, така ли виждате “свободното разпространение” на текстове, въпреки, че акцента на кампанията срещу водената от вас политика е върху затрудненият достъп на слепите хора до литературното ни наследство. По този начин ли смятате да търсите диалог с другата страна в конфликта? С манипулации и инсинуации? Не съм убеден, че с такъв подход ще успеете да постигнете някакъв положителен резултат.

И накрая ще си позволя да ви припомня какво очаквам от вас — публично извинение към Виктор Любенов за причиненото неудобство, конкретни стъпки за подпомагане на слепите хора в България — било с предоставяне на компютърна техника, било чрез предоставяне на книги и други печатни произведения, подходящи за “четене” от тях и след като си позволихте манипулации и необосновани обвинения към хората, застанали в подкрепа на Виктор Любенов — и публично извинение към тях. Както вече ви казах, няма да ви плаша с бойкот, но ще продължавам да давам гласност както на вашите действия, така и на моята оценка за тях.

Николай Ангелов

4 Comments

  1. Пълният текст на “Закон за авторското право и сродните му права” се намира тук – http://www.paragraf22.com/pravo/zakoni/zakoni-d/2.htm

  2. @LeeAnn
    за това, че им отваряме очите на дамите и господата от КК “Труд” ни се полага хонорар. Голям при това. Даже много голям.

  3. @NeeAnn
    “Пази, боже, сляпо да прогледа”!

  4. Pingback: Защо “Труд” не съществува | Arcane Lore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.