Училище за изящни изкуства

L’école des beaux-arts 
Jacques Prévert 

Dans une boîte de paille tressée
Le père choisit une petite boule de papier
Et il la jette
Dans la cuvette
Devant ses enfants intrigués
Surgit alors
Multicolore
La grande fleur japonaise
Le nénuphar instantané
Et les enfants se taisent
Émerveillés
Jamais plus tard dans leur souvenir
Cette fleur ne pourra se faner
Cette fleur subite
Faite pour eux
A la minute
Devant eux. 

 

Училище за изящни изкуства 
Превод: LeeAnn 

От кутия плетена от слама
Таткото избира малка топчица хартия
И я хвърля направо
в коритото старо
пред своите деца,
заинтригувани от тази игра.
Изникна тогава
Пъстроцветно
Голямо цвете от Япония
Мимолетна водна лилия
И децата замълчават
Удивени
След години в спомените техни
това цвете няма как да увехне.
Това цвете ненадейно
направено за тях –
за минута почти
пред детските им очи. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.