Мърфизъм

Посвещава се на негово превъзходителство MPM и prizraka Ивайло от soc.culture.bulgaria, както и на всички останали знайни и незнайни апологети на някои социални учения, завършващи с наставката -изъм:

ТЕОРЕМА НА ГИНСБЪРГ:

  1. Не може да спечелиш;
  2. Не може да завършиш наравно;
  3. Не може дори да излезеш от играта.


КОМЕНТАР НА ФРИЙМЪН ВЪРХУ ТЕОРЕМАТА НА ГИНСБЪРГ:

Всички важни филoсофски системи, които се опитват да накарат живота да изглежда смислен, се основават върху отрицанието на една от частите на теоремата на Гинсбърг.

За доказателство:

  1. Капитализмът се основава върху допускането, че може да спечелиш;
  2. Социализмът се основава върху допускането, че може да завършиш наравно;
  3. Мистицизмът се основава върху допускането, че може да излезеш от играта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.