black & white 09 …


near Mordor ...

5 Comments

  1. Ваша Драматичност, сър, много е добро 😉
    Дали няма серия?

  2. знам ли, някъде и някога може и да има 🙄

  3. Освен тези в “накъдето” 😛

  4. някъдето – извинете

  5. Е, щом си намерила „някъде“-то, ти остава само да дочакаш и „някога“-то 🙄

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.