Какво работят тези хора?

В следващите редове ще споделя с вас думите, които в далечната 2012 година ми спечелиха среброто за ЕМЕА (Europe, Middle East & Africa) на състезанието за професионалисти, работещи в Контактни центрове, организирано от Международната асоциация за обмен на най-добрите практики в контактни центрове. Тогава трябваше да представя работата си по внедряване и одитиране на системи за управление на качеството в контактни центрове, като аз избрах да се явя в категоия Quality Auditor. Спомням си, че това беше годината, в която въвеждаха тази категория и все още нямаше информация какво трябва да кажеш, за да имаш шанс за класиране, а и самите организатори не бяха подготвили кой знае колко стриктни насоки, освен че имаш точно 10 минути на сцена и след това ти гасят микрофона и екрана!…

Continue reading

Предизвикателства при внедряване на информационни системи

Информационната система е комбинация от информационни технологии и действията, които потребителите прилагат, за да използват възможностите на технологиите. Информационните системи се различават основно по своето предназначение: за събиране на данни, за съхранение на данни, за обработка на информация, за извършване на определена операция, за планиране на ресурсите на организацията (ERP система – Enterprise Resource Planning), за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM – Customer Relationship Management), за управление на съдържанието (CMS – Content Management System) и т.н.   Без значение как се наричат, от какъв тип са и с какво предназначение са информационните системи, при внедряването им, винаги сме изправени пред риска от затруднения с внедряването, които затруднения могат да рефлектират в повишаване на цената на внедряването или удължаване на времето за внедряване. Съществуват множество обстоятелства, които, ако…

Continue reading