murphy’s 16

Правила на Финегъл:

  1. За да проучите даден въпрос по най-добрия начин, най-напред го проумейте изцяло, преди да сте започнали;
  2. Винаги си записвайте данните – това показва, че сте работили;
  3. Винаги очертавайте кривите, а после замисляйте своето тълкуване;
  4. В случай, че възникне съмнение, придайте му убедително звучене;
  5. Опитите трябва да бъдат повторяеми – и всичките да се провалят по един и същ начин;
  6. Не вярвайте в чудеса – уповавайте се на тях.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.