murphy’s 11


Втори закон на Финегъл:

Независимо от това, какъв е очаквания резултат, винаги ще се намери желаещ:

  1. да му даде превратно тълкуване;
  2. да го фалшифицира или
  3. да е твърдо убеден, че до него е довела неговата собствена любима теорийка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.