murphy’s 01

Закон на Мърфи:
Ако нещо може да се обърка, то ще се обърка.

3 Comments

  1. Е, да, ама за да се оправи нещо, то първо трябва да се обърка, нали?

  2. Ми не. Като не е объркано няма защо да се оправя. 😛

  3. @LeeAnn
    Така де, което значи, че винаги трябва да имаш нагласата да оправяш нещата.

    И почакай да видиш коментара на О’Тул към закона на Мърфи 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.