Добрият резултат…

Не винаги добре обмислените постъпки дават очаквания (добър) резултат. 
Много често добрият резултат е следствие от спонтанност и див темперамент!…

4 Comments

  1. Я, това ми е много познато 😀
    Къде ли съм го срещал?!

  2. Нямам представа за какво говориш 🙂

  3. Имаш, имаш 🙂
    А и не беше ли “необуздан” темперамента?

  4. Беше…
    Добре казано! Сега не е ли? 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.