Писмо до ИК “Труд”

Понеже знам за Виктор повече от 10 години, не можех да подмина с лека ръка случващото се с него и неговият сайт, затова написах няколко реда до ИК “Труд”, като изпратих копия и до три телевизии — БНТ, бТВ и НоваТВ.

До ИК “Труд”
копие до “Господари на ефира”, НТВ
копие до “Частен случай”, БНТ
копие до “bTV репортерите”, bTV

Дами и господа,

Освен, че съм изненадан, съм и дълбоко възмутен от неетичната акция, която провеждате от няколко дена срещу сайта bezmonitor.com, създаден и поддържан от един сляп човек, изключително за нуждите на хора в неговото положение и даващ им възможност да имат сравнително лесен досег до литературното ни наследство, както и до средствата за масова информация, имащи и електронно представителство в Internet, който достъп е единствената им алтернатива при съществуващите затруднения в снабдяването им с книги, написани с брайлово писмо или аудио такива.

Възмутен съм от вашето нежелание да подхождате към всеки конкретен случай, съобразявайки се с конкретните обстоятелства, а използвате един и същ подход, наричайки, в случая човек, който абсолютно безкористно се занимава с просветителска дейност сред слепите си съграждани, “пират”. Като стигнахме до пиратите и тяхната дейност, бих искал да получа отговор къде в “Закон за защита на авторското право и сродните му права” има дадена дефиниция на термина “пират” и какво ви дава правото да използвате тази дефиниция без всякакво основание. След бегла справка с вече цитирания закон, в глава 5, чл. 24 може да прочетем следното:


Чл. 24. (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)
(1) Без съгласието на носителя на авторското право и без заплащане на възнаграждение е допустимо:


9. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.01.2006 г.)
възпроизвеждането на вече публикувани произведения от общодостъпни библиотеки, учебни или други образователни заведения, музеи и архивни учреждения, с учебна цел или с цел съхраняване на произведението, ако това не служи за търговски цели;

10. възпроизвеждането на вече разгласени произведения посредством Брайлов шрифт или друг аналогичен метод, ако това не се извършва с цел печалба; …

От тук може да се види, при наличие на желание за това, че към сайта на Виктор Любенов може да отнесе действието на тези две точки от чл. 24 на Закона за защита на авторското и сродните му права. В такъв случай възниква резонния въпрос, от какво е предизвикана провежданата от вас акция срещу сайта на Виктор Любенов — www.bezmonitor.com? Дали не е от желание за получаване на безплатна реклама на гърба на други хора? Или
вие решихте да последвате светлият пример на НСБОП? От какво са предизвикани заплахите и квалификациите към Виктор Любенов, че той е пират, при положение, че в закона, третиращ авторското право и сродните му права, никъде не е използвана думата “пират”?

Тъй като от много време не си купувам ваши книги, както и вестници, носещи същото име като вашата издателска къща, няма да ви плаша с бойкот. Само ще се постарая да дам колкото се може по-голяма гласност на направеното от вас, както и на моята оценка за него. А от вас очаквам публично извинение към Виктор Любенов, както и конкретни стъпки за подпомагане на слепите хора в България — било с предоставяне на компютърна техника, било чрез предоставяне на книги и други печатни произведения, подходящи за “четене” от тях.

Николай Ангелов

6 Comments

 1. @ovanes
  съжалявам, но в суматохата изтрих коментара ти. извинявай още веднъж.

 2. NeeAnn! 🙁 получаваш мъмрене!!!

  Ovanes, напиши коментара отново, моля те!

 3. @LeeAnn
  то си е направо за порицание — затрих цялата публикация, заедно с коментара :о(

 4. Pingback: ‘Труд’ срещу слепите » Blog Archive » Отворено писмо на Николай Ангелов

 5. не помня точно…
  но бях поздравил човека, който е написал статията. и исках да кажа, че е много добра и много ми допада!

 6. Pingback: Защо “Труд” не съществува | Arcane Lore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.