Надеждата

Надеждата е простичко нещо.

Единственото, от което има нужда човек, когато е в беда,
е някой, на когото има доверие,
да му каже: „Не се безпокой, всичко ще се оправи!”.

Надеждата е простичко нещо.
Намира се лесно. Носим я в себе си. Стои и чака…

За разлика от доверието…  
То иска доказателства, които не винаги дори надеждата успява да дочака…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.