seasons 04 …


3 Comments

  1. само аз ли отварям час по час това светещо цвете да се чудя… какво ли крие тази пурпурна шепа, дали ако надникна няма да изпърхат насреща ми ято колибри, дали NeeAnn не е нагазил тайно в някое екзотично басейнче да снима лотоси… и къде сте се покрили всички, дали не ви е отзахаросал дъжда… 😀

  2. и аз, и аз …
    но чаках ти да напишеш нещо свежичко 😉 че на мен тия дни, седмици и месеци напоследък нещо ми е заспала музата 🙂

  3. Споко! сигурно заедно с моята похъркват някъде 😉
    Това било от разположението на планетите, твърдят изкушените от астрологията. Всичко ще се пренареди след около месец 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.