За софтуерът с отворен код …

СОФТУЕРЪТ С ОТВОРЕН ИЗХОДЕН КОД В ЕВРОПА

http://www.cnews.ru/reviews/free/gov2005/part7/europe.shtml

Михаил Рамендик / CNews Analytics

Ръководството на Европейския съюз в стремежите си да не допусне контрол от страна на американски компании върху компютърната индустрия на съюза, за осигуряване на откритост на държавното управление и с цел създаване на максимално ефективна основа за европейски разработки на софтуер, активно поддържа софтуера с отворен изходен код. Определена роля има и стремежа към икономия на средства.

За взаимодействие между компютърните системи на правителствата на страните от Европейския съюз, Комисията предлага да се използва софтуер с отворен изходен код и отворени стандарти. Публикувани са официални препоръки на Европейската комисия за прехода към използване на софтуер с отворен изходен код. Комисията смята именно този софтуер да стане основа на технологиите за „електронното правителство“ в Европейския съюз. В частност, разработките, провеждани в различни страни от съюза, в този случай ще станат част от един общ „пул“ и ще могат да бъдат използвани от всички държави, участващи в него.

Европейският съюз също така финансира различни проекти, свързани със свободния софтуер, като например проекта OpenEvidence – система за електронен подпис и за удостоверяване достоверността на електронните документи.

Сравнително неотдавна, с финансиране от Европейския съюз, е започнат проекта CALIBRE (Co-ordination Action for Libre Software), който трябва да спомогне за развитието и по-широкото използване на софтуера с отворен изходен код в Европа.

Много учреждения от страните в Европейския съюз също проявяват интерес към свободния софтуер. Например, Комисията по атомна енергия във Франция е сключила споразумение за съвместни разработки на основата на Linux с Министерството на науката и техниката на Китай.

Министерството на финансите в Дания е разработило собствена програмна система с отворен изходен код.

Във Великобритания, Бюрото за държавни поръчки (Office for Government Commerce, OGC) в края на 2003 година започна серия от пилотни проекти за преминаването на редица държавни и общински учреждения към използване на свободен софтуер. В отчета за резултатите от тези проекти, публикуван през октомври 2003 година, OGC признава този софтуер за напълно пълноценен както за използване в сървърна инфраструктура, така и в някои случаи за настолни компютри, макар че при тях все още не са осигурени някои определени видове сложна функционалност. Главният проблем при преминаването към свободен софтуер се оказва прекаленото обвързване с продукцията на един единствен доставчик (Microsoft) и затрудненото взаимодействие между софтуера на тази компания с други програми.

Макар, че бързата и пълна замяна на този софтуер не е оправдана, OGC препоръчва на държавните и общински организации внимателно да преценят „техническите и делови“ аргументи в полза на прехода към използване на софтуер с отворен изходен код на сървърите, като при работните станции, на които се изпълняват прости операции е възможен преход към модела на „тънкия клиент“. В по-далечна перспектива се препоръчва максимално широко използване на отворени стандарти и с различни методи, включително и постепенно преминаване към свободен софтуер да се премахне съществуващата в момента зависимост от един единствен доставчик.

Между другото, общината в Нюхем (Newham) се отказа от решението си, частично основано на свободен софтуер, в полза на дългосрочен договор с Microsoft за доставка и поддръжка на пълен пакет софтуер от нея, в резултат на предложените от Microsoft сериозни отстъпки. Microsoft предложи най-изгодните условия след като се разбра, че общината е почти готова да стане независима от софтуера на тази компания.

Списъкът на европейските столици, заявили поддръжка за софтуера с отворен изходен код се попълни през 2005 година с нови имена: кметството на столицата на Австрия, Виена, планира през второто тримесечие на 2005 година да прехвърли своите персонални компютри на Linux. Говореше се, че преходът ще се извърши в „мека“ форма. Потребителите ще получат възможност да избират най-подходящия за тях вариант на преход от Microsoft Office 2000 към OpenOffice.org и от Microsoft Windows 2000 към Linux. Тъй като OpenOffice.org може да работи и под Linux и под Windows, това позволява замяната на използвания офисен пакет да бъде извършена без промяна на вече използваната операционна система. От наличните в кметството на Виена 16 хиляди компютъра, на 7,5 хиляди може да се използва OpenOffice.org, а на 4,8 хиляди – Linux. Преходът към използване на безплатно разпространявани продукти с отворен изходен код ще позволи на отдела по информационни технологии да икономиса не малко средства. На потребителите, пожелали да преминат към ново програмно осигуряване ще бъде предложена техническа поддръжка и обучение, като се предполага, че с течение на времето техният брой ще се увеличава.

Виена не е първият голям европейски град, властите на който са решили да преминат към Linux. Столицата на Бавария, Мюнхен възнамерява към 2008 година да мигрира 14 хиляди компютъра към използване на Linux и OpenOffice.org. Тази миграция беше временно преустановена в началото на август 2004 г. поради опасенията, че новите патентни правила в Европейския съюз могат да попречат на осъществяването на този план. Но сега проектът, наречен LiMux продължава да се развива.

Парижкото кметство през 2004 г. прояви желание напълно да се откаже от продуктите на Microsoft. Стойността на широкомащабното преминаване на кметството в следващите 5 години от Microsoft Windows към продукти с отворен изходен код трябваше да бъде около 57 млн. евро. Кметството имаше планове за мигриране на 17 хиляди компютъра, но се отметна през октомври 2004 г., заявявайки, че миграцията ще бъде съпроводена със значителен ръст на разходите, докато нивото на обслужване на населението само по себе си няма да се подобри.

Още през 2002 г. парламентът на Холандия прие решение всички информационни системи в държавния сектор да използват отворени стандарти. В град Харлем вече са мигрирани повече от 2000 настолни системи към използване на свободния офисен пакет OpenOffice.org, като в процеса на миграция стана ясно, че стойността на преквалифицирането на персонала е 50 хиляди евро, което е 10 пъти по-малко от стойността на лицензите за новата версия на Microsoft Office. Но в края на 2004 г. холандското правителство обяви планове за закупуване на софтуер от Microsoft за 245 хиляди компютъра, като при това не беше проведен отворен конкурс, според изискванията на закона. Това предизвика протести от страна на депутатите, в резултат на които правителството се отказа от тези планове и прекрати преговорите с Microsoft.

В отделни случаи, държавни органи и училища от провинцията взимат инициативата в свои ръце, не дочаквайки решение на правителството или парламента. Така например, в рамките на мащабна програма за компютъризиране на държавните учреждения, в провинция Естремадура (Extremadura), най-бедната провинция в Испания, през 2001 г. беше създаден софтуерният комплект LinEx, състоящ се от операционната система GNU/Linux и редица основни програми с отворен изходен код. Към настоящия момент, LinEx се използва във всички училища на провинцията, както и в някои общински администрации и болници.

Държавното средно училище във Felixstowe, Великобритания мигрира образователните си компютърни класове под управлението на софтуер с отворен изходен код (SuSE Linux). То получи статут на специално техническо училище и допълнително финансиране благодарение на проект, предвиждащ в частност, комплексно развитие на информационната инфраструктура, също на основата на софтуер с отворен изходен код. Използването на „тънки клиенти“ позволи избягването на разходите, свързани с постоянното обновяване на компютрите. Отделен сървър под управление на Windows, позволява стартирането на необходимите програми под Windows, докато на всички останали компютри е инсталиран Linux, като при това в перспектива училището възнамерява да се откаже напълно от използването на Windows и друг затворен софтуер.

Софтуерът с отворен изходен код намира място и в органите на властта в Източна Европа. Например в България е започнат съвместен проект на United Nations Development Programme (UNDP) и Internet Society of Bulgaria (ISOC-Bulgaria), който трябва да помогне на общинските власти да създадат с помощта на такъв софтуер електронни ресурси за работа с гражданите. По-нататъшното развитие на този проект предполага използването на този софтуер (с отворен изходен код) както на сървърите, така и на работните станции [на кметствата].

Преводът е нагласен от Николай Ангелов

One Comment

  1. Pingback: Отзвуци от бъдещето на едно закъсняло с векове пробуждане « Sah War's blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.