Сблъсъкът на поколенията

Дълго отлагах започването на публикация на тази тема. Не защото нямам какво да кажа, а по-скоро защото има твърде много за казване. Това е тема за цяла книга, някога може и до там да се стигне, но засега е достатъчно поне да започна.
Започвам я от позицията ми на родител, т.е. средното поколение в сблъсъка. Разглеждам взаимоотношенията от гледната точка на липса на единогласие и наличие на конфликт, макар и не винаги явно изразен и проблемен.
Ако ти, който четеш тези редове, живееш в перфектна хармония, разбирателство, търпимост и толерантност и не знаеш що е то „конфликт между поколенията” – то за теб този пост е безмислен. Можеш да не го четеш, а аз мога само да ти завиждам и да се радвам за теб!
И едно последно уточнение – когато говоря за страдание, неразбирателство, конфликти и проблеми, изключвам злонамереността, а визирам само неосъзнатата неспособност да се разбере и проумее променената ситуация и променените възгледи на участниците в нея.

Откъде да започна?

Може би оттам, че сблъсъкът на поколенията е нещо непреходно! Той е съществувал преди нас, ще съществува и след нас, не зависи от доходите ни, от възпитанието ни, от приятелите ни…

Най-силно зависи от прогреса и развитието на обществото, към което принадлежим, защото те отдалечават поколенията едно от друго. Зависи от нас дотолкова, доколкото сме свободни да го осъзнаем и смекчим. Това е явление, с което всеки човек се сблъсква, рано или късно. При някои хора си остава само явление, при други се превръща в проблем. (Не съм решила как да го наричам – „проблем”, „конфликт”, „сблъсък” или „явление”, затова ще използвам думата, която отговаря на моята емоция, свързана с всяко конкретно изречение).

Сблъсъкът на поколенията започва още със самото раждане на човек. Когато децата ни са малки, ние, родителите, сме тези, които определяме кое е правилно и кое – не, възпитаваме ги, формираме ценностната им система, развиваме или потискаме индивидуалността и интуицията им и т.н. (възпитанието на децата е тема на друг, също толкова дълго отлаган пост). И това си е съвсем в реда на нещата и никой дори не подозира за съществуването на явлението, та камо ли да го нарича проблем! Макар че, впоследствие, именно от възпитанието, което ние сме дали, се определя и повлиява силата на сблъсъка! Но за това – в темата за възпитанието.

Аз разграничавам два, най-общи, вида сблъсък на поколения. Ако, условно разделим поколенията, които водят (не)мирно съвместно съществуване, на три – деца, родители и баба+дядо – то, видовете са следните:
1. Сблъсък между родители и деца, или „близки срещи от първи вид”
2. Сблъсък между баба+дядо и деца, или „близки срещи от втори вид”
(Тук няма „близки срещи от трети вид”, защото в този сблъсък дори „Те” не дръзват да участват 😉 )

„Близки срещи от първи вид” – сблъсък „родители – деца”.
Всеки от нас е преминал през традиционните недоразумения от рода на „подстрижи си косата”, „махни си бретона, че не ти се виждат очите”, „кандидатствай във френската гимназия”, „какво ще кажат съседите?”, „Виж Иванчо как ….”, „виж Марийка…” , „този партньор не е за теб”, „вие не знаете какво значи да имаш семейство и да носиш отговорност” и т.н., и т.н.
И много рядко, някой изобщо е чул какво му се говори, а още по-рядко, го е изпълнил, което пак води към темата за подходите във възпитанието. Но, дали сме слушали родителите си или не, не е толкова важно в случая!

По-важна е поуката, която всеки трябва да си извади от конфликта с родителите си, а тя, най-общо казано, е: „Никога не забравяй кога беше дете и как не слушаше никого за нищо, особено пък майка си и баща си”. От личен опит знам, че едно дете, докато не изпробва това, което му обясняваш, не го приема за факт! Без значение на колко години е! Реакцията към родителските наставления винаги е една и съща, различни са поводите, които я предизвикват.

От една страна, родителите са прави за себе си, защото те искат най-доброто за децата си. Едва ли някой се съмнява в това!
Но от друга страна, децата не винаги смятат, че най-доброто за тях е точно това „най-добро”, което родителите им правят. Ни най-малко не подлагам на съмнение родителската или синовната обич. Казвам само, че „добро”, „правилно”, справедливо” са субективни понятия и въпреки, че именно родителите са тези, които са ги дефинирали за децата си посредством възпитанието, често са необходими усилия и компромиси /главно от страна на родителите/, докато тези понятия добият желания от тях смисъл и за децата им.

Децата смятат своята истина за най-вярна, обикновено следват единствено и само сърцето си, и не желаят да се съгласят и да правят това, което възрастните ги съветват и изискват от тях. Това несъгласие им създава психологически дискомфорт, въпреки привидната свобода, която получават с неподчинението си, защото остават с усещането за недостатъчна обич („Как може да ме обича и да не ме разбира?”).
Това създава тревога и тъга и на родителите, защото ги измъчва въпроса „Защо не ме слуша, аз правя най-доброто за него, толкова го обичам, а пък той…?”

Но всички пропускат нещо много много съществено за отношенията родители-деца и овладяването на конфликта – посоката!
Родителят обича детето си по един начин, а детето родителя си – по друг.
Родителят казва: „Аз го обичам, а той…”
Детето казва: „Той ме обича, а не ме разбира…”
Тук е разковничето!

Родителят е този, който трябва да се съобразява с децата си, а не обратното!

Родителят трябва да обяснява и напътства, а не да заповядва и изисква!

Родителят трябва да дава примери, а не указания!

Родителят трябва да подкрепя децата си безусловно, независимо от това дали е съгласен с постъпките им или не!

Родителят трябва да се стреми да предпазва децата си, без да ги ограничава!

Родителят трябва да дава на децата си, за да имат и те какво да дават на своите!

Родителят трябва да уважава децата си, защото така ги учи на самоуважение!

Само човек, научен на самоуважение, уважава другите хора, в т.ч. и родителите си!

Постъпвайки по този начин, родителят изгражда в децата си не само чувство за отговорност, самостоятелност и самоуважение, а нещо много по-ценно за отношенията им – доверие!

Родители, които са изградили доверие у децата си, по-рядко стигат до проблеми с тях и почти не се стига до сблъсък, защото не се нарушава комуникацията. Тя тече непрекъснато и двустранно, и родителите винаги са „в течение” с това, което се случва с децата им и успяват да бъдат „в час” с променените възгледи на следващото поколение.

Напомням ви, че пиша от позицията на родител – човек от средното ниво на сблъсъка, т.е., който има и деца, и родители! Този „конфликт от първи вид” се овладява и преживява по-лесно, в сравнение с другия „конфликт от втори вид”, в който вече са намесени и децата ни. Тогава ние се оказваме в средата и трябва да намерим баланса между това да браним интересите на децата си, да защитаваме възгледите си за света и възпитанието на собствените си деца и да не обидим родителите си.

„Близки срещи от втори вид” – сблъсък „баба+дядо – деца”.
Казаното за „конфликт от първи вид” може да се приложи еднозначно и към конфликта от втори вид, ако всички участници са съгласни с подхода за овладяване на отношенията. Дори звучи изпълнимо: Моите родители се съобразяват с мен, имат ми доверие, разбираме се добре, още от времето преди да стана родител и затова приемат възгледите ми, включително тези за възпитанието на децата ми, което значи, че се съобразяват и с децата ми, техните внуци. Колкото по-лек е бил конфликтът от първи вид, има вероятност толкова по-лек да е конфликтът от втори вид. Комуникацията между родителите и баба+дядо се е запазила и баба+дядо някак, макар и трудно, остават „в крак с времето”.

Но, случва ли се точно така в действителност? За съжаление, не (или поне не толкова често, колкото би се искало на всички!).

Обикновено „конфликтът от първи вид” продължава до момента, в който децата станат родители и си създадат семейство и деца, и тогава прераства в конфликт от втория вид, но не изчезва. В някои случаи дори се задълбочава!

Родителите, довчерашни деца, имат свои собствени възгледи за възпитанието на децата си и именно те, много често, утежняват взаимодействието и комуникацията между техните деца и техните родители (баба+дядо).

Баба+дядо пък, довчерашни родители, толкова бързо забравят за хубавото в отношенията с децата си и се сещат за всички пропуски във възпитанието им, непостигнати цели и нереализирани мечти, че виждат във внуците си възможност за реванш!

От друга страна, родителите знаят кое е ценното при общуването с децата си и се стараят да запазят комуникацията и да градят доверие. Ако родителите съзнават плюсовете и минусите на отношенията им с техните родители, сравнително по-безболезнено може да се осъществи съвместното съжителстване на три поколения (нямам предвид буквално „под един покрив”, а помощ от баба+дядо в домакинството и изпълняване на ролята на бодигард за детето по улиците между дома и училището).

Този вид отношения обаче са по-трудни за регулиране и овладяване и по-често прерастват в конфликт. Както, да речем, аз нямам, и никога да не съм имала конфликт с родителите си, и не съм имала и се старая да нямам такъв и с децата си, така, ако в един прекрасен ден, се съберат трите поколения – конфликтът е неизбежен, особено, ако бабата и дядото са пряко ангажирани с помощ по отглеждането на децата.

Колкото по-дълго прекарват баба+дядо с внуците си, толкова повече идеи за възпитанието им генерират, толкова по-назад във времето се връщат и неусетно започват да се месят в отношенията родители – деца. Тази намеса е опасна, защото изкуствено може да доведе до конфликт между родители и деца.

В такива случаи, е добре родителите да поемат управлението на отношенията в свои ръце, да се примирят с ролята си на „буфер” и да задържат конфликта на ниво „родители – баба+дядо”.

Ако не успеят, конфликтът се пренася в посока „баба+дядо – деца”.

Ако баба+дядо не успеят да се наложат като мнение на родителите, те се опитват да се наложат на децата. Това, в никакъв случай, не бива да се допуска! В никакъв!

Родителите трябва да намерят начин да убедят баба+дядо в променената ситуация на живот, в новите методи на възпитание и, изобщо във всичко, в което трябва да бъдат убедени, за да не се допусне изместването на конфликта към децата. Трябва да се стремим, конфликтът винаги да бъде от първия вид и никога да не прераства в „конфликт от втори вид”. Така има опасност ние, родителите, да участваме в два конфликта – веднъж с институцията „баба+дядо” и втори път – с децата си. Но така е по-добре за децата ни.

Все пак, сериозността и размерът на сблъсъка ни с нашите деца, зависи единствено и само от нас, и ние можем да го направим максимално безболезнен за тях. Ако, обаче, отстъстваме от конфликтите, буферната зона изчезва и има опасност децата ни да пострадат.

Конфликтът от втори вид е особено опасен, защото е възможно да се стигне до уронване на авторитета на родителите пред децата и това да разруши доверието на децата. Децата пренасят отношенията си с баба+дядо в отношенията си със своите родители. Ако родителите не го усетят навреме и не го обяснят на децата си, има огромна опасност от загуба на доверие. А с порастването на децата, доверието към родителя е единствения „механизъм” за контрол и, най-вече, за оказване на помощ! Ако детето ви няма доверие, то няма да сподели навреме за проблема. Ако проблемът е малък, може и никога да не разберете. Но, ако е голям – обикновено разбирате, но когато вече е късно за помощ!

Да, звучи крайно, последиците от какъвто и да е проблем рядко са необратими, но аз не искам да попадна в тези редки случаи! Искам да знам всичко, навреме, така че, да помогна, ако има нужда и/или децата ми ме помолят. И полагам всичките усилия, които смятам, че трябва да бъдат положени!

Има, разбира се, много случаи, в които тези отношения са изместени, и които не попадат директно в рамките на описаните два типа конфликти, но мисля, че индиректно основата им може да се намери някъде там.

Визирам, например, следната ситуация: децата са отгледани от баба+дядо, а не от родителите си, възпитавани са от баба+дядо и обичат баба+дядо повече от родителите си. Тогава конфликтът родители-деца е още по-рязко и болезнено изразен, защото балансиращото звено, „буферната зона” /баба+дядо/ в един момент, за съжаление, изчезва от сцената на живота. В следващ пост, ще се опитам да опиша част от това, което е възможно да се случи с такива деца.

Темата е необятна и неизчерпаема. Това беше един опит за подхващането й, с твърдата увереност, че коментирането й би било полезно.

12 Comments

 1. Много ми хареса! 🙂

  Много простичко, и много точно отбелязано. Не винаги лесно за изпълнение, признавам – но според мен, в моите очи, правилният подход.

  Браво – и ти благодаря!


  Едно бивше, и май и настоящо дете. 🙂

 2. Върху деца на каква възраст са личните наблюдения?

 3. Личните ми наблюдения са първо върху отношенията ми с моите родители. Именно тези отношения и наблюдения формираха възгледите ми за възпитанието на децата и доведоха до изводите за “сблъсъка на поколенията” като видове и причини. Освен това, както казах, сега съм родител на 2 деца, на 6 и 12 години и “проверявам” и търпя “на живо” това, за което говоря.
  За съжаление, с поста за възпитанието още не съм готова докрай, но ще се постарая да го довърша скоро, защото смятам, че съдържа отговорите на много от въпросите, които поражда поста за сблъсъка.

  Много бих искала да чуя и други мнения /освен моето/ за написаното. Всеки има собствено мнение, ако не от гледната точка на родител, то поне от гледната точка на дете. Нещо повече, интересна за мен, вероятно и за останалите, е възрастта на хората, които споделят мнението!
  Признавам си, че съм на 35 години и че съм жена /на колко се чувствам е съвсем друг въпрос ;-)/!

 4. С мъка признавам, че сблъсъкът на поколенията в моето семейство е от най-тежките. Реших нещата просто и с хъс. Преместих се на стотици километри от дома. Трудно ми е да опиша какво преживявам и какви са последиците..
  За това после…

 5. @Nimway:
  Ако споделянето с нас ти причинява болка – не го прави. Но, ако смяташ, че можем да ти помогнем – направи го!
  Важното за решаването /или поне смекчаването на силата/ на конфликта е, да направиш това, което ти смяташ за правилно!

 6. Pingback: LeeNeeAnn » Blog Archive » Възпитаването на децата

 7. Здравей мило момиче, много ме заинтригува статията. Рядко се откриват истински споделени неща, все мълчим, крием ги дълбоко в душите си и аз не знам защо. Виж твоята статия е това истинско нещо, което търся отдавна във връзка с възпитанието на 4 год. ми дъщеря. Иде ми да вия, толкова съм безпомощна а в същото време с чувството че съм дала всичко от себе си,до тук.Моля ако някога ти остане свободно време пиши ….А аз ще препрочета написаното от теб още веднъж…С уважение ани

 8. Здравей,Ани
  Четиригодишните деца са прекрасни същества, които, при това, не са в най-тежката си за възпитание възраст. Дори напротив. Точно когато са на 4-5 годинки започват да общуват с родителите си многословно и можеш да чуеш от тях неща, които си казал преди много месеци. Често силно интерпретирани по детски, но все пак…
  Ани, прочети отново статията за възпитанието, мисля, че ще ти е полезна. В нея съм описала за простите правила, които следвам – малко забрани, но истински и много наблюдаване и говорене.
  Когато имаш колебания – слушай детето си и сърцето си. Сравни двете мнения и тогава реши.
  Странно е, че твоят коментар се появи в момент, в който за последните 24 часа, двама души (улегнали мъже!) ми казаха, че са впечатлени от това колко добре са възпитани децата ми. Това за мен е високостойностен комплимент и винаги се радвам да го чуя, колкото и нескромно да звучи това, и колкото аз да се съмнявам в истиността му, защото майките винаги искат повече. Това, обаче, ми дава увереност, че мога да ти бъда полезна със съвет, особено щом дъщеря ти е на 4 год. Все пак съм минала два пъти оттам, явно успешно, засега. 😉
  Затова, напиши ми нещо конкретно, с което не можеш да се справиш и ще се опитам да те посъветвам как би могла да постъпиш. Ако се притесняваш от аудиторията, можеш да ми напишеш на leeneeann@leeneeann.info.
  Ще видиш, че самият опит да формулираш проблемите, ще ти даде решението на половината от тях.
  И помни най-важното – следвай сърцето си и слушай детето си.

 9. Здравей LeeAnn,
  благодаря за отговора. По принцип не разполагам с много време и се страхувам да не би да изглеждам малко повърхностна в това, което ще напиша. От бебе, моята дъщеричка е плътно до мен, беше много, много ревливо дете, до скоро. Ревеше денонощно до 3 годинки и аз не знаех как да се справям. Мисля сега, че не направих нищо, за да я направя по самостоятелна и всичко от страх да не ревне. Занимавах я и говорех всяка минута, дори когато беше бебе и се разхождахме с количката, аз пак говорех. Хората ме гледаха странно, защото едно бебе не разбира. Вечер ревеше и ставах поне 5 пъти да я успокоявам. Бяхме се превърнали в призраци с мъжа ми и това до 3 г. После спря постепенно, защото я оставах да си поревава. На тази възраст вече реших, че трябва да действам, тя бе едно голямо бебе, така че я записах на градина. Справя се много добре, ходи редовно по самостоятелна е. Сега проблемите ми са с вечните капризи и липсата на авторитет, ние със съпруга ми сякаш сме слуги. Абсолютно за нищо не ме слуша, баща си също. И нещо повече на пук веднага отговаря с НЕ. Това е задължителния отговор и нищо не променя нещата. Не искам да използвам подкупи, а и вече ми омръзна да и се моля и да обяснявам, защото прищевките следват буквално една след друга. Може би вземам нещата твърде навътре, гледам как другите майка, казват не и остават на позицията с завидно спокойствие. Защо, както казах имам чувство че съм дала всичко от себе си до тук, а ефекта е незадоволителен за мен. Аз не искам да отгледа и възпитам кученце, а човек който да има усещане за себе си другите и различните ситуации, в които попада. Давала съм й свобода да се развива без да бъде задушавана от мен, но явно това се превърна в свободия. Казват ми, че е разглезена, та нали любовта, вниманието и разговорите са най-важни за едно дете, какво друго бих могла да приложа, за да имам авторитета на майка. Това е, което ти пиша за сега, още веднъж, благодаря за вниманието. С уважение Ани

 10. Здравей Ани,
  в момента времето ми е ограничено, но ти отговарям, за да ти кажа само едно: ВСИЧКО Е НАРЕД!
  Довечера ще отделя време и ще напиша специално за теб публикация за това, през което аз съм преминала (а то е съвсем същото), както и начините да се справиш.

 11. zdraveite,as sisto imam problem sis sinit si,koito otglejdam sama.toi e na 8 godini i do sega e otglejdan ot baba si i dado si.mnogo sim obirkana mola da me izvinite.posivetvaite me kakvo da prava kak da postipa.PREDI 3 DNI posporihme i toi izvednij izbuhna i zapocna da me obijda i nakraya mi posegna.blagodara vi predvaritelno

 12. tsvete, имаш поща.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.