Огън и Лед

Какво се случва при съприкосновението на Огън с Лед?

Огънят стопява и изпарява Леда до последната молекула Н2О? Не!!!
Ледът поглъща и потушава Огъня до последната искрица? Не!!!

Има място в пространството, което не се подчинява на природните закони, където Огън и Лед съжителстват в равновесие!

Огънят е горещ, спонтанен, буен, темпераментен, емоционален, пламтящ, питащ, търсещ…

Ледът е студен, уравновесен, спокоен, здравомислещ, практичен, логичен, тактичен, знаещ…

Когато Огънят запламти със застрашителни за равновесието размери и има опасност да изпепели пространството, Ледът идва, уверен и непоколебим. Той обгръща Огъня, охлажда най-горещите му пламъци, и жертвайки част от собствената си студенина, го облича с прозрачна мъгла, до завръщане на равновесието, като нежно запазва искрицата, която го поддържа жив и го прави Огън!

Когато Ледът се отдаде на тъгата и студенина скове пространството, идва Огънят. Той едва забележимо се промъква и с топлината си пробива път в Леда, като оставя следи с причудливи форми. Но буйствата на Огъня никога не стигат, за да се стопи Леда докрай…

И добре, че е така!

Ледът е нужен за равновесието, толкова, колкото и Огънят, защото това не е обикновено кинетично равновесие.

Това е равновесие на стихии, съществуващо в името на Съзиданието!

4 Comments

 1. Който е по-силен ще спечели.
  От когото има повече, за да оцелее след ‘контакта’.

 2. Равновесието предполага и двамата да оцелеят. Стремежът им е да оцелеят и двамата! В името на равновесието, Ледът жертва от студенината си, а Огънят от пламъка си.
  Без равновесие – няма съзидание!!!
  Ледът и Огънят се борят не за надмощие, а за равновесие. Никой не позволява на другия да надделее, но и не го заличава докрай!
  Няма по-силен!
  Няма повече от никого!
  Има колкото трябва… на другия!
  Прозрачната мъгла, като се охлади, отново се превръща в лед, но докато това стане, отдава част от кислорода си на Огъня, за да поддържа пламтенето му!
  Огън и Лед съществуват неделими и не могат един без друг!

 3. Равновесие?
  Има само там където няма нито огън, нито лед.
  Животът е едно усилено неравновесие. Просто се стреми към най-ниската енергична точка. Това, което можем да направим, е да я потърсим по-нависочко.

 4. Зависи къде е това “там”!
  В моето “там” /място в пространството, което не се подчинява на природните закони/ равновесието е силно и стабилно, … поне засега!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.