Опасностите на живота

Всяко нещо на този свят е опасно. А, ако са замесени хора, е дваж по-опасно…

Влюбването е опасно…

Искреното общуване е опасно…

Мисленето – то пък, изглежда смъртоносно опасно…

А хората не обичат опасностите, обичат да им е сигурно…

Затова спряха да общуват истински, да се влюбват, да усещат и да мислят…

И животът им стана един сигурен, спокоен и безопасен…

Дали?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.