Спонтанно

…споделено от приятел

Зловещ,
зверски.
Покорен,
неописуемо жив.
Вероятно е грешка,
Вероятно е фалш,
Истина е.
Няколко пъти мечтах.
Няколко пъти опитах.
Няколко пъти живях.
Хиляди пъти потънах в земята –
не мъртва
не жива
нито жена.
Не е трудно, само че не исках.
Не исках да се чувствам еднаква или различна.
Исках да съм Аз.
!

автор: Диана

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.