Когато детето ми се роди

До сега никога не бях попадала на песни на Пиер Башле (Pierre Bachelet). „Когато дете се роди” е първата песен, която чух (по молба от читател). За да мога да вникна по-добре в смисъла на песента, чух и други негови песни. Повечето от тях са бавни и меланхолични и по-скоро звучат като изпят разказ за нещо преживяно и почувствано, отколкото като специално написана песен. Песните му звучат успокояващо и умиротворяващо, без значение какво се пее в тях и това несъмнено се дължи на спецификата на гласа му. Текстовете, този също, изглеждат малко далечни и чужди спрямо сегашната ни действителност, но за времето си навярно са били актуални – все пак Пиер Башле е роден през 1944 г. Целият му живот е свързан с музиката, като…

Continue reading