Петте “Защо”

Работата ми налага да откривам причините, които водят до случването (или не) на разни неща и да предлагам или предприемам адекватни последващи действия.  Методът, който използвам, е популярен и се нарича “5-те защо”.  Това е метод за откриване на истинските причини (коренната причина, a.k.a. root cause) за някакво проявление.  Опитът ми с този метод и търсенето на коренни причини показва, че обикновено причината за проявление на някакъв “проблем” се намира извън зоната на проявлението му.   Звучи объркано, но примерът, който ще дам след малко, ще ви помогне да подредите мислите си. Важно нещо, за да сработи методът е, да съумееш да зададаеш въпросите така, че те да носят допълнителна информация, освен очевидната и също да дават възможност за задаване на следващо “Защо”. Теорията твърди, че…

Continue reading