morning ramble 01 …


мъгла над парка

4 Comments

  1. Тишина, загадъчност в полегатите лъчи, проблясващи капчици… Красиво! 🙂

  2. и тръгнал големия вълк през омагьосаната страна да търси своята принцеса ..

  3. Какво си изправил тук тези фалическо-комунистически символи? Да не им се възхищаваш?Единственото човешко нещо в снимката е кучето.

  4. @Бенихил
    Защото мога, защото искам и защото така ми харесва.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.