murphy’s 10


Първи закон на Финегъл:
Ако експериментът е бил успешен, то нещо не е било както трябва.

2 Comments

  1. Това до голяма степен обяснява пълната ми невъзможност да си напиша протоколите по електротехника…просто нещо не е било както трябва с провеждането на експеримента и съответно получените резултати са далеч от представата ми за реалистични такива, пък и аз както умея да смятам…

  2. ъм, електротехника 🙁

    това обяснява всичко. и аз имах едно време проблеми с протоколите, ама те най-вече бяха предизвикани от асистента ни. но се оправихме.

    може би, ако му цитираш този закон, ще го направиш малко по-дружелюбен?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.