на земята…

За да се научиш да стоиш здраво на земята,
първо трябва да се научиш да летиш…

6 Comments

  1. А при липса на крила – да си ги отгледаш 😉

  2. Никъде не съм я споменавала тази дума 😉
    Ти само с крила ли можеш да летиш? 🙂

  3. А летенето не е ли метафора и крилата също 😉

  4. така – да 🙂

  5. много добро 🙂 Благодаря за споделянето 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.