urban art 09 …


streets … 🙄

3 Comments

  1. Сигурно ще прозвучи егоистично, но така бих искала да виждам винаги София – чиста, спокойна, по инженерски романтична …

  2. Егоистично надали, романтична също, по-скоро нереалистично 🙄

  3. ооо, Лю, и аз…

    чиста и празна ми е достатъчна, романтика мога да си направя 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.