Колко си жив?

Кога за последно направи нещо за първи път?

6 Comments

  1. Ами последния път 🙄

  2. Да, и преди колко време беше това? 😉

  3. Съвсем скоро — почти вчера 😀

  4. И какво беше то? 🙂

  5. Ето това например 🙄

  6. Много добре, много добре 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.