За резултата…

Човек винаги
получава точно това,
което си е поискал…

7 Comments

  1. дали 🙄

  2. Определено 😉
    (каквото повикало – такова се обадило – не помниш ли 😉

  3. Помня, ама думата „точно“ ме смущава 🙄

  4. Не се смущавай, а внимавай 😉

  5. Не мога, не искам, а и не ми харесва, пък 🙄

  6. … тогава се примиряваш с “точно”-то 😉

  7. надявай се, пък!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.