Звезден прах

Дали сме хора, защото гледаме звездите
или гледаме звездите, защото сме хора?

                                                               StarDust

4 Comments

  1. А защо мислиш, че ние и звездите сме различни същности? Ние сме едно цяло, но още не сме го осъзнали.

    Джокер: Кастанада, Тимоти Лири, Алексей Ксендзюк

  2. Различни същности на едно и също цяло?

    Без джокери от моя страна 🙂

  3. Ако говорите за филма Stardust, беше чудесен :)))

  4. Вени, никога не съм казвала, че не съм звезда 😉

    Мишел, не че говоря за филма, просто цитата е от там, а не моя мисъл :), та да не реши някой нещо-си…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.