Задача 33. Семейството на мисис Уилсън

Понеже последните ви отговори (особено на ritchie и ему) недвусмислено доказват, че със съставянето на уравнения и системи от уравнения нямате някакви особени проблеми, се налага да зарежа задачите с пари и да се опитам да ви затрудня с малко задачи за намиране на години. По този повод, ето и първата задача от този тип, като се надявам тези задачки да ви носят поне мъъъничко удоволствие, когато се мъчите да ги решите:

Задача 33. Семейството на мисис Уилсън
Мисис Уилсън имала три деца: Едгар, Джеймс и Джон. Сборът от годините им бил наполовина от нейните. Пет години по-късно, през което време се родила Етел, годините на мисис Уилсън се равнявал на сбора на годините на всичките й деца. Минали още десет години, през който интервал се появила Дейзи. По време на последното събитие Едгар бил толкова голям, колкото Джон и Етел, взети заедно. Сборът от годините на всичките деца сега е двойно по-голям от възрастта на мисис Уилсън, чиято възраст е само равна, в същност, на годините на Едгар и Джеймс, взети заедно. Възрастта на Едгар е равна освен това на тези на двете дъщери.
Можете ли да намерите възрастта на всички?

2 Comments

 1. Мис Уилсън -> x (възраст в началото)
  Едгар -> a (възраст в началото)
  Джеймс -> b (възраст в началото)
  Джон -> c (възраст в началото)

  Етел -> d (възраст 5 години след началната точка)
  Дейзи -> e (възраст 15 години след началната точка)

  “Мисис Уилсън имала три деца: Едгар, Джеймс и Джон. Сборът от годините им бил наполовина от нейните.”

  2(a + b + c) = x

  “Пет години по-късно, през което време се родила Етел, годините на мисис Уилсън се равнявал на сбора на годините на всичките й деца.”

  (a+5) + (b+5) + (c+5) + d = x

  “Минали още десет години, през който интервал се появила Дейзи. По време на последното събитие Едгар бил толкова голям, колкото Джон и Етел, взети заедно.”

  (a+15-e) = (c+15-e) + (d+10-e)

  “Сборът от годините на всичките деца сега е двойно по-голям от възрастта на мисис Уилсън”

  (a+15) + (b+15) + (c+15) + (d+10) + e = 2(x+15)

  “мисис Уилсън, чиято възраст е само равна, в същност, на годините на Едгар и Джеймс, взети заедно.”

  (a+15) + (b+15) = (x+15)

  “Възрастта на Едгар е равна освен това на тези на двете дъщери.”

  (a+15) = (d+10) + e

  И така получи се система от 6 линейни уравнения с 6 неизвестни. След решаването й (по-мързеливите като мен молят мистър Octave http://www.octave.org/ да им я реши) се получава:
  a = 6
  b = 3
  c = 3
  d = 2
  e = 9
  x = 24

  или по настоящем:
  Мис Уилсън е на 39
  Едгар е на 21
  Джеймс е на 18
  Джон е на 18
  Етел е на 12
  Дейзи е на 9

 2. Хм, да. Явно и тези задачи няма да ви затруднят особено много. Да, така е — това е верният отговор. Поздравления за glv. А ето и оригиналния отговор на автора на загадката:

  Отговор: Възрастите са както следва:
  мисис Уилсън е на 39 години;
  o Едгар е на 21;
  o Джеймс е на 18;
  o Джон е на 18;
  o Етел е на 12;
  o Дейзи е на 9.
  Ясно е, че Джон и Джеймс са близнаци.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.