За страховете…

Искам да се науча да забравям за страха и тревогата. Изживените.

Искам да се науча изобщо да не ги запомням.

Ако успея, обаче, да се освободя от тях, няма ли да загубя и част от себе си? Тази, скритата в спомените…

Има спомени, белязани от тревога и страх, които непременно искам да запазя – те са част от моето минало аз и определят моето днешно съм.

Но, от другите нямам нужда! Те, другите, не са от този тип страхове, които ни предпазват от нови или повторението на стари грешки. Те са досадни, логични, оправдани, но напълно ненужни.

Как да се науча да разделям страховете си на „нужни” и „ненужни” и да ги събирам в различни чекмеджета?

Как да съумея да изпразвам само чекмеджетата с ненужен страх? Ключалките, колкото и здрави и дебели да са – не помагат…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.